İnsan Kaynakları Bloglarının Etik İlkeleri

 

Özgürlük    : Düşünce, üslup ve içerik özgürlüğüne saygı duyarız.

Dürüstlük   : Alıntıları ve esinlenmeleri belirtiriz.

Bağımsızlık : Blogger’lıktan çıkar gözetmeyiz.

Nesnellik     : Eleştirilerimizi gerekçeli ve tarafsız yaparız.

Saygı             : Cinsiyet, yaş, etnik köken, din, mezhep gibi farklılıkları zenginlik olarak görür, değer veririz.

Yenilikçilik : Yenilikleri araştırır, öğrenir, geliştirir ve paylaşırız.

Bu etik ilkelerini kabul ediyorum, inanıyorum. Etik ilkelerini esas alarak blog yazmaya devam edeceğimi belirtirim.
Emeği geçen ik blogger ailesine teşekkür ediyorum.

Ayrıca: Twitter üzerinden #ikblogetikleri hashtagı ile diğer blog yazılarına ulaşabilirsiniz.