İstirahat Raporu: Vizite İşlem Bildirimi

Merhabalar,

İnsan kaynaklarından yeni mezun olanlar, sektöre giriş için hazırlananlar için personelin istirahat raporu ile ilgili detayları sizlerle paylaşacağım.

 

İşlem Detayı;

Firmanızın mail adresi E ödenek / vizite sistemine kayıtlı olması durumunda personelin aldığı istirahat raporları mail ile size bildirilir. Ancak bazı raporlar sistemde tarihinden bir süre sonra ya da düşmeyebiliyor. Alınan raporu personel puantajınız da istirahat nedeni olarak işlemediğiniz, vizite sisteminde onaylamadığınız zaman asgari ceza ödemek durumunda kalırsınız. Bu tür cezai yaptırımları engellemek adına personel ile iletişimde olmanız, aldığı rapor nüshalarını tarafınıza bildirmesi gerektiğini belirtmelisiniz.

Rapor Başlangıç tarihi / İş başı tarihi olarak rapor nüshasında belirtilir. Siz sisteme girerken iş başı tarihinden bir önce ki günü son raporlu olarak saymalısınız (sistem de aralığı veriyor ancak küçük bir hatırlatma olsun.)
Hastane de yatan personel için verilen rapor da rapor başlangıç tarihini değil hastaneye yatış tarihini esas alarak sisteme işlemelisiniz.

Vizite Sistemine Giriş / Onaylama

 

İnternet Explorer – Vizite Giriş Sistemi – İlgili firmanın kullanıcı kodu/iş yeri şifresi bilgileri ile giriş yapınız.

Uygulama

Tarihe göre rapor ara bölümünde belirlediğiniz tarihler arasında sisteme tanıtılan tüm raporları görebilirsiniz.
Arşiv bölümünde ise 1 veya 2 günlük raporlar sisteme düşmektedir. Belirlediğiniz tarihler aralığında görebilir ve onaylamanız gerekmektedir. Eğer arşiv de elinizde nüshası bulunan rapor tanımlı değilse 1 gün / 2 günlükse mutlaka işlemenizi öneririm.
Eliniz de raporun nüshası var ise; Kimlik No’ya göre rapor arama bölümü T.C .ve rapor türünü seçerek arama yapabilirsiniz.
EĞER RAPOR SİSTEMDE GÖZÜKMÜYOR-SA

Manuel Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri – GİRİŞ – Personel T.C. – Rapor başlangıç / bitiş tarihleri – Sigorta devam durumu ‘evet’ kayıt.
Manuel işlediğiniz raporun çıktısını almak için: Görüntüleme – T.C. – Rapor detay – Yazdır.

Sigortalının son 3 aylık kazancı! hatasını verirse;

Hesap fişi girmemiz gerekmektedir. İnternet Explorer E bildirge ilgili firma kullanıcı kodu ve şifre bildirgesini girmelisiniz.
Sigortalı hesap fişine giriş – Yapılacak iş / hesap fişi girişi. T.C. kimlik no bilgisini sorgula personelin bilgileri gelsin. Önce ki ay puantaj hesabını ve İlgili rapor aldığı ayın aylık brüt maaşını 30 böl gün sayısı ile çarp. (bir gün öncesi) iş yeri şifresi ile kaydet – onaylamanız durumunda işlemi tamamlanmış olacaktır.

İş görememezlik adına genel kavramların açıklandığı aşağı da belirttiğim alıntı notlara başlığa tıklayarak kaynağa ulaşabilirsiniz.

HANGİ DURUMLARDA İSTİRAHAT RAPORU VERİLİR VE İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvenlik kurumu hastalık nedeniyle düzenlenmiş istirahat raporlarından ilk iki güne iş göremezlik ödeneği ödememektedir.


5510 Sayılı sosyal güvenlik yasası kapsamında yeni adıyla 4/a sigortalı, eski adıyla SSK sigortalı olanlar adına iş kazası ve meslek hastalıkları, analık, hastalık kapsamında bu sigorta kollarına prim ödenir İş kazası ve meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kollarında Sosyal güvenlik sistemi tarafından sunulan haklardan da yararlanabilmenin şartı da Kanunda belirtilen prim ödeme gün sayısıdır 
İş kazaları ve meslek hastalıkları kapsamında yapılacak tedavilerde ve iş göremezliğe uğraması halinde prim ödeme şartı aranmaz İş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılır 
Sigortalı kadının doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle istirahatlı sayılması ve çalışmadığı süre boyunca kurum tarafından iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için doğum öncesi izin raporu yazıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde en az 90 (doksan) gün prim ödenmiş olması şartı aranacaktır Sigortalılık niteliği devam eden doğumuna sekiz hafta veya doktorun onayı ile doğumuna üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına izin verilen sigortalı kadının, iş göremezlik belgesi aldığı tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde 90 (doksan) gün bildirilmiş günü yok ise; iş göremezlik geliri ödenmez
Hastalık sigortası kapsamında Sağlık uygulama tebliği uyarınca sağlık haklarından faydalanabilmek için; sağlık tesisine müracaat tarihi itibariyle geriye dönük bir yıl içinde 30 (otuz) gün prim şartı aranır Hastalık kapsamında yapılacak tedavilerde istirahati uygun görülen sigortalının iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için rapor tarihi itibariyle geriye dönük 1 (bir) yıl içinde en az 90 (doksan) gün prim ödenmiş olması şartı aranır Hastalık sebebiyle verilen istirahat raporlarında istirahat süresinin 3gününden başlamak üzere sigortalıya kurum tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir
İstirahatlı bırakılan sigortalıya bu süre içerisinde çalışmama koşuluyla, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi üzerinden hesap edilecektir. 

Sevgilerimle,

İstirahat Raporu: Vizite İşlem Bildirimi” için bir yorum

Yorumlar kapatıldı.